bogna.eu - pracownia

PO DRUGIEJ STRONIE KłOPOTÓW: Psychologia procesu w teorii i praktyce (redakcja)

Co zobaczyła Alicja po drugiej stronie lustra? Co możemy zobaczyć po drugiej stronie naszych kłopotów? Książka ta jest zbiorem artykułów dotyczące teorii i praktyki psychologii zorientowanej na proces, napisanych przez teoretyków i praktyków zajmujących sie tym podejsciem w Polsce i poza granicami.

Psychologia procesu ma swoje korzenie w psychologii C.G.Junga, fizyce współczesnej i taoizmie. Jest ona sposobem pojmowania doświadczenia, a także sposobem pracy z ludźmi.

Zgodnie z podstawowymi założeniami psychologii procesu, każde doświadczenie jest potencjalnie znaczące i ważne. Nasze sny i fantazje, lecz także nasze długotrwałe problemy, dolegliwości fizyczne, konflikty w relacjach mogą być drogą ku nieznanym aspektom nas samych i pomóc w odnalezieniu nowych, twórczych rozwiązań naszych kłopotów. Książka prezentuje różne sposoby ujmowania zagadnień - od teoretycznych rozważań po studia przypadków, od akademickich wywodów po swobodne rozmowy. Różnorodność tekstów ukazuje wiele ścieżek, prowadzących na drugą stronę naszych kłopotów.

do góry do góry