bogna.eu - pracownia

DEEPER INTO THE SOUL: Beyond Dementia and Alzheimer's towards Forgetfulness Care

Choroba Alzheimera i inne formy demencji dla wielu z nas stały się źródłem niepokoju. Obawiamy się, że możemy utracić kontakt z naszymi rodzicami, partnerami czy dziadkami, chociaż fizycznie bedą nadal blisko nas. Co więcej, podobny niepokój dopada nas czasem, gdyz zdaży nam sie zapomnieć nazwisko przyjaciela. Nosimy w sobie glębokie przkonanie, że sensowne życie mozliwe jest tylko przy zachowaniu sprawnego umysły i doskonałej pamięci.

Ta książka zawiera konkretne informacje dotyczące choroby Alzheimera i innych form demencji, prezentuje proste i konkretne wskazówki ułatwiajace opiekę nad chorymi; traktuje z respektem
trudności i kłopoty opiekunów, i jednocześnie zaprasza do zmiany postawy wobec demencji. Ponieważ same pojęcia określające te choroby niosą negatywne konotacje, proponujemy określenie "Foretfulness", co w luźnym tłumaczeniu brzmiałoby "Niepamiętanie"

Jesteśmy przekonani, że Niepamiętanie może nas wiele nauczyć. Choć często niesie ze soba cierpienie, ma w sobie ukryte znaczenie i cel. Osoby dotknięte Niepamiętaniem odkrywaja na swoj sposób ważne prawdy dotyczące życia. Ta mądrość, a także fakt, że ludzi ci są od nas zależni, może nas wiele nauczyć. Niepamiętanie jest więc szansą podróży w głębsze rejony, "głębiej w stronę duszy".
W tej podróży towarzyszą nam cztery postacie: mędrzec, lekarka, psycholog/pracownik socjalny oraz praktykantka. Każda z tych postaci wnosi inny punkt widzenia i wspólnie tworza nowe podejście do problemu demencji.

Deeper into the Soul” to nietypowy podręcznik dla osób opiekujących się chorymi na Alzheimera. Cztery postaci towarzyszą nam w lekturze, prezentując różne informacje, a także różne postawy wobec choroby..

Dr. Karen jest lekarką. Przekazuje podstawowe informacje medyczne dotyczące różnych form demencji.

 

Mr. David jest psychologiem I pracownikiem socjalnym. Uczy konkretnych, praktycznie użytecznych umiejętności dotyczących postępowania z osobami z demencją.

Ms. Jenny jest młodą praktykantką. Przeżywa rozterki, wątpliwości i różne emocje związane z pracą ze starymi ludźmi, ma też mnóstwo pytań.

 

Master Susushi jest mędrcem. Pomaga nam spojrzeć na starość i demencję z innej, głębszej, duchowej perspektywy.

 

do góry do góry