bogna.eu - pracownia

SPIS ARTYKUŁÓW PUBLIKOWANYCH W KSIĄŻKACH I CZASOPISMACH

ARTYKUŁY W KSIĄŻKACH

Emocje w psychologii procesu
(2013) W: B. Szymkiewicz (red). Psychologia procesu. Teoria i praktyka. Warszawa: Eneteia (367-386)
Przedruk za: (2003) B. Szymkiewicz-Kowalska (red). Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu w teorii i w praktyce.Warszawa: Wyd. Elders Academy Press (173 – 195)
W poprzednim wydaniu pod tytułem: Duchy, demony i rondelek pełen łez: o emocjach w psychologii procesu 

Starość: nadzieje, obawy i "spotkania z duszą"
(2013) W: B. Szymkiewicz (red). Psychologia procesu. Teoria i praktyka. Warszawa: Eneteia (449-458) (tłumaczenie wersji angielskiej z roku 2004)

O pracy z nastolatkami niepełnosprawnymi umysłowo
(2013) W: B. Szymkiewicz (red). Psychologia procesu. Teoria i praktyka. Warszawa: Eneteia (307-322)
Przedruk za: (2003) Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu w teorii i w praktyce. (239 –257) (tłumaczenie wersji angielskiej z roku 1992)

W polu nadużyć (współautor: Michał Duda)
(2013) W: B. Szymkiewicz (red). Psychologia procesu. Teoria i praktyka. Warszawa: Eneteia (219-238)
Przedruk za: (2003) Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu w teorii i w praktyce. (303 –324)

O pracy terapeutycznej z wcześniejszymi nadużyciami (współautor: Michał Duda)
(2013) W: B. Szymkiewicz (red). Psychologia procesu. Teoria i praktyka. Warszawa: Eneteia (239-266)
Przedruk za:(2003) Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu w teorii i w praktyce. (325-352)

W trosce o całość: o kobietach, mężczyznach i nie tylko (wywiad z Ursulą Hohler) 
(2013) W: B. Szymkiewicz (red). Psychologia procesu. Teoria i praktyka. Warszawa: Eneteia (267-288)
Przedruk za: (2003) Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu w teorii i w praktyce. (375-397)

Praca z symptomami fizycznymi (wywiad z Maxem Schupbachem)
(2013) W: B. Szymkiewicz (red). Psychologia procesu. Teoria i praktyka. Warszawa: Eneteia (139-164)
Przedruk za: (2003) Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu w teorii i w praktyce. (81-108)
 
W poprzednim wydaniu pod tytułem: O zdrowiu, chorobach i śnieniu (wywiad z Maxem Schupbachem)

Psychoterapia Arnolda Mindell zorientowana na proces 
(2005) W: L. Grzesiuk Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki (s.236-245)

Pomiędzy teorią a praktyką (na przykładzie ścieżki specjalizacyjnej „Pomoc społeczno- terapeutyczna”
(1997) W: Kwak, A.Mościskier (red), Edukacja do pracy socjalnej Warszawa: Wyd. ISNS

Arnold Mindell i psychologia zorientowana na proces (współautor: T. Teodorczyk)
(1991) W: M. Lis-Turlejska (red.) Nowe zjawiska w psychoterapii. Warszawa: Jacek Santorski & Co.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

Mityczni goście w przestrzeni zranienia
(2005) Albo-albo. Kazirodztwo-uwiedzenie
czytaj

Working with Polarities, Roles and Timespirits: A Process Oriented Approach to Emotions in Group
(1999) Groupwork. An Interdisciplinary Journal for Working with Groups, Vol.11, No 1

Emocje w psychologii C. G. Junga
(1996) Albo-albo. Inspiracje Jungowskie

Proces mediacji – kilka uwag praktycznych
(1992) Materiały Informacyjne Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Zeszyt IV

O różnych sposobach pojmowania choroby
(1992) Medicus Vol.1 No.6, 1992

Process Work with Developmentally Delayed Teenagers
(1992) The Journal of Process Oriented Psychology, Vol.4, No.1

Poznawcze uwarunkowania zachowań moralnych
(1991) Psychologia Wychowawcza, No. 3/91

O założeniach w psychologii moralności
(1991) Psychologia Wychowawcza 2/91

Psychosocjologia kolejki (współautor:Z. Czwartosz)
(1989) Kultura i Społeczeństwo 1/89

Lekcja szkolna w doświadczeniu uczniów
(1988) Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne No. 4/1988

Dlaczego ludzie boją się psychologów?
(1987) Nowiny Psychologiczne No. 5/1987

ARTYKUŁY I TŁUMACZENIA PUBLIKOWANE WYŁĄCZNIE W INTERNECIE

Hopes, Fears and Beyond: Process Work and Aging www.pacificinstitute.org
Stranutie a procesova praca (wersja słowacka) www.processwork.sk
 

do góry do góry