bogna.eu - pracownia

W trosce o całość: o kobietach, mężczyznach i nie tylko (wywiad z Ursulą Hohler)

Droga Czytelniczko – Drogi Czytelniku,
Wydaje nam się ważne, abyś wiedział, jak doszło do powstania tego artykułu. Zaczęło się od wywiadu z udziałem dwóch kobiet – psychologów pracujących z procesem. Jedna z nich (początkowo prowadząca wywiad) pochodzi z Polski, druga (ta, która miała odpowiadać na pytania) – ze Szwajcarii. W miarę swego przebiegu wywiad ten coraz bardziej przeradzał się w dialog, mający strukturę spirali, ze swoim własnym procesem cyklicznych obrotów wokół pewnych głęboko angażujących nas kwestii.
Pierwsza część naszego dialogu miała miejsce w Polsce, latem 1997 roku, niedługo po wielkiej powodzi, która zniszczyła dużą część kraju. Miałyśmy uczucie, że ta „energia powodzi” obecna była zarówno w formie, jak i treści naszej rozmowy. Coś usiłowało uwolnić się ze swojego zwykłego, unormowanego koryta. Zadziwiła nas i zafascynowała ta siła, próbowałyśmy zrozumieć ją jako część pola i zawrzeć w tym, co robiłyśmy.
Po raz drugi rozmawiałyśmy w Zurychu w maju 1998. Zastanawiałyśmy się nad poprzednią częścią naszego dialogu, poruszałyśmy kwestie, które wydawały nam się pominięte i zastanawiałyśmy się, jaki kształt nadać naszym rozważaniom.
Tak więc artykuł, do którego lektury chcemy Cię teraz zaprosić, powstał jako efekt naszej wiedzy i doświadczenia, ale także naszej otwartości na nieznane, na przepływ energii i innych dziwnych sił działających wokół nas. Zmagałyśmy się z formą, która w końcu okazała się daleka od jasnej i linearnej struktury wywiadu. Jako element porządkujący zdecydowałyśmy się wykorzystać podział naszej rozmowy na “cykle”, którym nadałyśmy tytuły.

Zanim zaczniemy: jak trudno jest poruszać kwestie związane z płcią / progi, zaprzeczenia, lęk i siła / w jaki sposób unikamy przyglądania się naszym progom

Bogna: Pamiętam moment wahania, zanim zaczęłyśmy rozmawiać. Zastanawiałam się, jak ludzie zareagują na to, że poruszamy kwestie dotyczące mężczyzn i kobiet. Jak myślisz – dlaczego w momencie, gdy dotyka się kwestii kobiet i mężczyzn, czy feminizmu, pojawia się tyle napięcia, tyle zaprzeczania i dowcipów, “obśmiewających” całą sprawę, zanim jeszcze cokolwiek się o niej powie?...

Pobierz plik Word z tym tekstem

do góry do góry