bogna.eu - pracownia

W polu nadużyć (współautor: Michał Duda)

W tym artykule chcielibyśmy opisać rozumienie pojęcia nadużycie z punktu widzenia psychologii procesu. Odwołujemy się również, choć w ograniczonym zakresie, do innych publikacji dotyczących problematyki wykorzystania i przemocy. Naszym podstawowym celem jest przyjrzenie się temu, co się w sytuacji nadużycia wydarza (z perspektywy różnych, uczestniczących w niej stron), jaką rolę odgrywa kontekst, w którym się to dzieje, a także temu, jakie są późniejsze konsekwencje przeżytych nadużyć dla jednostki i dla społeczności, w której żyjemy.

Pobierz plik Word z tym artykułem

do góry do góry