bogna.eu - pracownia

Mityczni goście w przestrzeni zranienia

W świecie, w którym dominującym mitem społecznym jest mit ofiary i prześladowcy, czego możemy się spodziewać, jeśli nie tego, że małe fragmenty będą się zwracać przeciwko sobie...
(fragment anonimowej wypowiedzi znalezionej w Internecie)

Wzorce w polu zranienia

W momencie zranienia jeden świat rozpada się na dwa różne. Na scenie pojawiają się główne postaci dramatu: ten, kto został zraniony i ten, kto zranił, ofiara i prześladowca. Ktoś zadaje ból, ktoś inny cierpi. Wokół tej podstawowej opozycji narasta wiele innych znaczeń, szara strefa, w której strony nie są już wyraźne: ofiara używa siły, prześladowca jest pełen cierpienia. Doświadczenie jest nie tylko przeżywane, ale także używane do innych celów.

Emocjonalne i poznawcze aspekty doświadczenia zranienia mieszczą się w ramach powtarzalnych wzorców. W tym rozdziale chciałabym je opisać, przedstawiając galerię typowych postaci.

czytaj dalej

do góry do góry