bogna.eu - pracownia

psychoterapia

Założenia

Podstawą proponowanej przeze mnie pracy terapeutycznej jest psychologia zorientowana na proces. Kierunek pracy terapeutycznej uzgadniany jest każdorazowo z osobą zgłaszającą się na terapię. Jak pisze Amy Mindell w książce „Alternative to Therapy”, praca z procesem „nie określa, co jest ostatecznie dobre dla danej jednostki, pary czy grupy. Koncentruje się raczej na tym, co pojawia się w doświadczeniu, i pomaga w odkrywaniu ukrytej tam mądrości”.

Czas trwania terapii i częstotliwość sesji
Terapia może mieć charakter doraźny, nastawionych na rozwiązanie konkretnego problemu.
Może również być długoterminowym procesem nastawionym na głęboką pracę i rozwój osobowości.

Możliwe są następujące opcje:
- spotkania konsultacyjne – jednorazowe lub doraźne
- terapia krótkoterminowa – od kilku do kilkunastu spotkań, praca ukierunkowana na rozwiązywanie określonego problemu
- terapia długoterminowa – w cyklach rocznych wznawianych na kolejny rok, nastawiona na głęboką pracę nad sobą i/lub własny rozwójZwykle spotkania odbywają się raz w tygodniu.
Warianty specjalne to:
- spotkania raz na dwa tygodnie
- konsultacje do uzgodnieniaKierunek pracy i przewidywany czas trwania terapii ustalamy na pierwszym spotkaniu; uwzględniając potrzeby i możliwości klienta oraz oczekiwane rezultaty. W miarę rozwoju pracy możliwa jest zmiana formatu.

Terapia prowadzona jest zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu oraz International Association for Process Oriented Psychology.Pacjenci mogą odwoływać się do Komisji Etycznej Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

 

Wykształcenie i uprawnienia
Dyplom terapeutyczny i trenerski wydany przez Research Society for Process Oriented Psychology, Zurych
Dyplom magisterski w zakresie psychologii, specjalizacja psychologia kliniczna
Tytuł doktora psychologii
Certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
Certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejsce

Spotkania odbywają się zwykle w Pracowni ul. Grottgera 5 m 1 w Warszawie
Istnieje możliwość konsultacji przez telefon lub Skype.

Czas trwania spotkania
50 minut

Numer konta

Bogna Szymkiewicz-Kowalska
Pracownia Psychologii Procesu
konto numer : 50 1020 5558 1111 1456 0540 0066

kontakt

bsz@bogna.eu

tel. +48 607 066 005

do góry do góry