bogna.eu - pracownia

praca ze śpiączką

W latach 2009 - 2012 z zespołem psychoterapeutów z  Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu realizowaliśmy projekt Fundacji „Akogo” dotyczący psychologicznego wsparcia dla rodzin dzieci po urazach mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w śpiączce i stanach wegetatywnych. Projekt realizowany był na Oddziale Rehabilitacji Pediatrycznej Centrum Zdrowia Dziecka.

Psychoterapeuci z naszego zespołu prowadzili konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną i terapię rodzin. Pracowaliśmy z dziećmi w śpiączce, wykorzystując opracowane przez Arnolda Mindella metody podążania za minimalnymi sygnałami i odkrywania symbolicznych aspektów doświadczenia. Dbaliśmy przy tym o uzgodnienie naszych działań z lekarzami i rodzicami. Uczyliśmy rodziców podstaw takiego sposobu nawiązywania kontaktu i komunikowania się z dziećmi.
W niektórych sytuacjach wyjeżdżaliśmy do rodzin, tak aby spotkać się z nimi w miejscu zamieszkania. Prowadziliśmy sesje terapii rodzinnej, udzielaliśmy wsparcia i uczyliśmy podstaw komunikowania się z osobami w śpiączce metodą Mindella. Prowadziliśmy warsztaty i szkolenie dla personelu Oddziału.

Aktualnie wspieramy pomocą psychologiczną Klinikę "Budzik".

Zapraszamy na informacyjną stronę internetową.

do góry do góry