bogna.eu - pracownia

Healing History

TRANSFORMOWANIE HISTORII - TWORZENIE NOWEGO POCZĄTKU

Cykl warsztatów „Healing History”

Narody, tak jak jednostki i rodziny, potrzebują pomocy w transformowaniu swej historii i wzajemnych relacji, szczególnie tych traumatycznych. Naszym celem jest realizowanie warsztatów w różnych krajach Europy, podczas których pracujemy nad uzdrawianiem wzajemnych, naznaczonych trudną przeszłością relacji.

Do tej pory odbyły się warsztaty:

2012 Warszawa

2014 Bonn

2015 Bruksela 

2015 Budapeszt

Wkrótce informacje na temat terminu i miejsca kolejnych warsztatów (Austria, Izrael, Polska).

Pracujemy w oparciu o metody pracy z dużymi grupami psychologii zorientowanej na proces. Główną ideą jest pojęcie głębokiej demokracji – stworzenia przestrzeni, w której wszystkie głosy, uczucia, stanowiska zostaną wysłuchane i wzięte pod uwagę. Na najgłębszym poziomie możemy powiedzieć, że jest to budowanie pokoju, zrozumienia, współpracy i społeczności.

Warsztat otwierający cykl odbył się w Warszawie i trwał 3 dni. Składał się z wprowadzenia teoretycznego, procesów grupowych, pracy wewnętrznej i ćwiczeń w parach.

Prowadzący: dr. hab. Gary Reiss, który uczy na całym świecie jako certyfikowany nauczyciel psychologii zorientowanej na proces (www.garyreiss.com) był głównym prowadzącym, wraz z zespołem nauczycieli z PTPP

Organizatorem było Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu. Jest to stowarzyszenie powstałe w 2007 r., jego celem jest propagowanie teorii i praktyki psychologii zorientowanej na proces.

W ramach naszych seminariów wracamy do przeszłości, ale nie po to, by ją rozpamiętywać poprzez znane schematy, lecz po to, by przetransformować uwięzione w niej emocje i energie. Szczególnie teraz, wobec kolejnych trudnych wydarzeń politycznych ważne jest poszukiwanie własnych odpowiedzi. Zaglądając w przeszłość odkrywamy nasze możliwości, potrzeby i reakcje zarówno wobec przeszłości, jak i teraźniejszości.

Facylitacja: Gary Reiss, Kirsten Wassermann, Bogna Szymkiewicz
Język: angielski, możliwe wsparcie w tłumaczeniu na inne języki

 

do góry do góry